Unijni naukowcy połączyli ocenę ograniczeń funkcji wizualnych u dzieci i ćwiczenia dla nich. Wynikiem ich prac jest holistyczny system WIVI, który umożliwia wczesne diagnozowanie i znacznie lepsze leczenie niż obecnie dostępne rozwiązania okulistyczne i optometryczne.

Około 10 % dzieci w wieku od 5 do15 lat cierpi na różnego rodzaju poważne dysfunkcje wzroku. Obejmują one na przykład podwójne widzenie, gdy dziecko nie jest w stanie właściwie skupić wzroku, dlatego gałki oczne przeskakują w różnych kierunkach. Przypadłość ta ma wpływ na podstawowe funkcje wzrokowe, takie jak czytanie, pisanie i rozpoznawanie ludzi na odległość.

Połowa tych dzieci nadal nie jest zdiagnozowana. Ponadto wśród pacjentów ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami wzroku tylko 2 % jest leczonych, a ze względu na brak zasobów tylko jeden na stu optometrystów może świadczyć takie usługi.

WIVI – wizja przyszłości

Obecnie dostępne na rynku rozwiązania są często subiektywne, a zabieg przeprowadzany jest ręcznie, ogranicza się do jednego obszaru badań i wykazuje niską dokładność. Metody te oparte są na wiedzy specjalistycznej, są drogie i mają złożony przebieg wynikający z wykorzystania ich w niedających się odtworzyć warunkach na potrzeby oceny lub ćwiczenia funkcji wzrokowych.

W ramach projektu EyeWideVision, realizowanego pod przewodnictwem E-Health Technical Solutions (EHTS) w Barcelonie (Hiszpania), opracowano WIVI – narzędzie do oceny i leczenia dysfunkcji wzroku. „System oferuje możliwość personalizacji pod danego użytkownika i specjalistę i opiera się na immersyjnych technikach 3D, które umożliwiają pozyskanie kompletnego zestawu faz poznawczych, neuronalnych i fizycznych do oceny stanu układu wzrokowego”, opowiada Eva García Ramos, dyrektor generalny i założycielka EHTS.

WIVI kontra dostępne rozwiązania

Dobra wiadomość jest taka, że po wykryciu 95–100 % przypadków dysfunkcji wzroku może zostać skorygowanych poprzez ćwiczenia, a WIVI ma doskonały wskaźnik wykrywalności. „Dzięki algorytmom, które zostały wyróżnione w ramach konkursu IBM Watson Build, WIVI może zmierzyć więcej niż 50 parametrów we wszystkich obszarach wzrokowych, w porównaniu z podobnymi systemami alternatywnymi, które oferują tylko 4 w jednym obszarze”, wyjaśnia dr Juan Carlos Ondategui-Parra, optometrysta i współzałożyciel EHTS.

WIVI jest unikalne; obejmuje zarówno ocenę, jak i leczenie wszystkich obszarów widzenia, a także do pewnego stopnia umożliwia kontrolę użytkownikowi, co jest zupełną nowością. Standardowy okres leczenia skraca się z sześciu miesięcy do poniżej trzech miesięcy, a w ujęciu ogólnym jest to tańsza alternatywa, zarówno z punktu widzenia użytkowników, jak i specjalistów.

Mieć oko na WIVI

Obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na urządzenia, które umożliwiają wczesną diagnozę i lepsze leczenie zaburzeń widzenia. Według Persistence Market Research oczekuje się, że w 2020 r. globalny rynek urządzeń klinicznych przeznaczonych do oceny funkcji wzroku wzrośnie o 42 685 mln USD, przy łącznej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 6,5 %.

Choć pierwsza faza projektu została oficjalnie zakończona, EHTS jest dobrze przygotowany na to wyzwanie i ma określony plan działania na następne pięć lat życia WIVI. „Nasz zespół ma ponad 25 lat doświadczenia w tym sektorze i cieszy się dostatecznym uznaniem na arenie międzynarodowej, aby ostatecznie wejść na światowy rynek. Rozwiązanie WIVI będzie uniwersalne dla dzieci na całym świecie”, podkreśla García Ramos.

Projekt zakłada podejście trójkierunkowe, a pierwszym krokiem jest dalszy rozwój WIVI oraz wprowadzenie kluczowych ulepszeń po jego zatwierdzeniu. Aby komercjalizacja na dużą skalę była możliwa jak najszybciej, EHTS będzie skupiać się na uzyskaniu niezbędnej certyfikacji dla każdej funkcji zgodnie z lokalnymi przepisami oraz na technicznym zintegrowaniu tych szczególnych wymogów. I wreszcie, w toku działań rynkowych, głównym celem będzie skupienie się na specjalistach z sektora ochrony zdrowia.

„Badanie EyeWideVision pozwoliło nam zweryfikować nasz pomysł biznesowy. Naszym celem jest uczynienie z WIVI ogólnoświatowego standardu oceny i leczenia zaburzeń widzenia, który będzie miał duży wpływ na całe społeczeństwo”, podsumowuje Ondategui-Parra. Szczegóły dotyczące rozwoju EHTS i projektu WIVI można znaleźć na stronie internetowej WIVI Vision.

© Unia Europejska, [2018] | źródło: CORDIS