Warszawa, dnia 26.09.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju kilka serii produktu leczniczego Aphtin, (Natrii tetraboras), 200 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej


numer serii: 00617 z datą ważności 09.2019
numer serii: 00717 z datą ważności 11.2019
numer serii: 00817 z datą ważności 12.2019
numer serii: 00118 z datą ważności 01.2020
numer serii: 00218 z datą ważności 02.2020
numer serii: 00318 z datą ważności 04.2020
numer serii: 00418 z datą ważności 07.2020
numer serii: 00518 z datą ważności 09.2020


podmiot odpowiedzialny: "Laboratorium Galenowe Olsztyn" Sp. z o.o. z siedzibą w Dywitach.