Warszawa, dnia 28.06.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leku Asanix (Rasagillnum), 1 mg, tabletki, 28 tabl.

numer serii: 10518, data ważności: 05.2020

podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Stargardzie Gdańskim.