Warszawa, dnia 23.09.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego:

Valzek (Valsartanum), 80 mg, tabletki

numer serii: 071002019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 071003019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 071004019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 071005019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 071006019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 071007019, termin ważności: 10.2022
numer serii: 071008019, termin ważności: 10.2022
numer serii: 071001020, termin ważności: 01.2023
numer serii: 071002020, termin ważności: 01.2023
numer serii: 071003020, termin ważności: 01.2023
numer serii: 071004020, termin ważności: 01.2023
numer serii: 071005020, termin ważności: 01.2023

podmiot odpowiedzialny: Celon Pharma S.A., ul. Ogrodowa 2A, Kiełpin, 05-092 Łomianki

oraz

Valzek (Valsartanum), 160 mg, tabletki

numer serii: 072001019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072002019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072003019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072004019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072005019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072006019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072007019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072008019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072009019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072010019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072011019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072012019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072013019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072014019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072015019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072016019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072017019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072018019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072019019, termin ważności: 09.2022
numer serii: 072020019, termin ważności: 10.2022
numer serii: 072021019, termin ważności: 10.2022
numer serii: 072022019, termin ważności: 10.2022
numer serii: 072023019, termin ważności: 10.2022

podmiot odpowiedzialny: Celon Pharma S.A., ul. Ogrodowa 2A, Kiełpin, 05-092 Łomianki