23-25 września 2021r. Wrocław

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa: ginekologów, położników i perinatologów, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak również położne oraz studentów, w których obszarze zainteresowań pozostaje ginekologia i perinatologia, do udziału w XXXIV Kongresie Naukowym PTGiP.

Kongres odbędzie się we Wrocławiu w dniach 23-25 września 2021r.

Interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter Kongresu niewątpliwie przyczyni się do poznania najnowszych trendów w ginekologii i położnictwie.

Za udział w Kongresie oraz w poszczególnych warsztatach zostanie przyznany certyfikat posiadający punkty edukacyjne.

Szczegóły >> kongresptgp2021.agora-konferencje.pl