W Zabrzu dobiega końca budowa Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (European HealthTech Innovation Center – EHTIC) Politechniki Śląskiej. Otwarcie ośrodka jest planowane w październiku tego roku.

W tej nowoczesnej jednostce we współpracy z wiodącymi uczelniami medycznymi, światowymi koncernami zajmującymi się wdrożeniami rozwiązań medycznych, a także przy wsparciu władz samorządowych ma być prowadzona działalność naukowa, badawcza i wdrożeniowa w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

W środę w Zabrzu podsumowano dotychczasowe prace. Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk nawiązał do dobrej współpracy uczelni, władz miasta i regionu oraz partnerów biznesowych przy tym projekcie.

"W tej chwili kończymy proces inwestycyjny budynku, w którym będzie mieścić się Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. Myślę, że ten obiekt jest symbolem dobrej współpracy. Samo Centrum wywodzi się z Centrum Inżynierii Biomedycznej, tworzonego przez konsorcjum do wspólnych działań na rzecz technologii wspomagających zdrowie" – powiedział.

"W Zabrzu tworzy się w tej chwili unikatowe miejsce. Są tu ulokowane ośrodki i instytucje zajmujące się nauką na rzecz ochrony zdrowia. Politechnika współpracuje z nimi. Jak ważna jest organizacja procesu ochrony zdrowia, jak ważnych narzędzi może w bardzo krótkim czasie dostarczyć nauka, jeśli ten proces jest dobrze zorganizowany, pokazał czas pandemii. W naszym nowym centrum chcemy właśnie taki proces realizować" – dodał rektor Politechniki Śląskiej.

Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów to koszt rzędu ponad 110 mln zł. W ramach projektu wybudowano budynek laboratoryjny za kwotę 44 mln zł, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za 66 mln zł.

Jednym z partnerów Politechniki Śląskiej w tych działaniach jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Rektor tej uczelni prof. Tomasz Szczepański podkreślił, że najlepsze wyniki przynoszą badania interdyscyplinarne, na styku różnych dyscyplin.

"Jestem szczęśliwy podwójnie. Jako zabrzanin mogłem podziwiać transformację tego terenu. Cieszę się, że powstaje tu coś, co cały czas się rozwija i służy Politechnice Śląskiej, miastu, ale także Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. Mój drugi powód do radości to postęp w naukach bioinżynieryjnych, który jest jednym z warunków postępu w medycynie. Współpraca między lekarzami a inżynierami jest dużą wartością. Trwa już od wielu lat i przyniosła bardzo dobre, pozytywne efekty dla pacjentów" – powiedział prof. Tomasz Szczepański.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreślała zarówno dobrą współpracę miasta z ośrodkami akademickimi, jak i transformację, jaką Zabrze przeszło w ostatnich latach, przekształcając się z miasta przemysłu ciężkiego w ośrodek nauki i nowoczesnych technologii: "To kolejna karta w historii naszego miasta. Jestem ogromnie wdzięczna naszym naukowcom. Ten obiekt ma służyć nie tylko Zabrzu i naszej społeczności śląskiej, ale także międzynarodowej społeczności naukowej. Cieszę się, że młodzi ludzie będą mogli rozwijać tu swoje skrzydła" – powiedziała.

Celem nowo powstałego Centrum jest stworzenie unikalnego zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych, wspierających firmy wdrażające wyroby i technologie medyczne. Będzie to jednostka dająca możliwość międzynarodowej kooperacji i uczestniczenia w europejskiej oraz światowych platformach technologicznych. Mają tam działać m.in. Laboratorium Wizji Komputerowej oraz Wirtualnej Rzeczywistości, Laboratorium Planowania Zabiegów Operacyjnych, Laboratorium Szybkiego Prototypowania, Laboratorium Badań Struktury Implantów, Laboratorium Inżynierskiego Wspomagania w Stomatologii, Laboratorium Badań Narządu Ruchu Człowieka. Ma prowadzić badania w takich dziedzinach, jak bioinformatyka, biomechtronika, biomateriały oraz przetwarzanie sygnałów biomedycznych.

"Centrum będzie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę dostępną na rynku światowym. To pozwoli rozwinąć nasz potencjał badawczy w takich technologiach jak wirtualne technologie dla zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce i systemach eksperckich wspomagających lekarzy w decyzjach. To także druk 3D, technologie związane ze wspomaganiem rehabilitacji, treningu sportowego. Będzie to najnowocześniejsza aparatura, która stawia Politechnikę Śląską wśród najlepiej wyposażonych laboratoriów i centrów badawczych w naszym kraju" – powiedział dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia EHTIC prof. Marek Gzik. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Anna Gumułka