Dzięki projektowi NeoIPC oddziały intensywnej terapii noworodków otrzymają narzędzia wspomagające profilaktykę i kontrolę zakażeń.

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu NeoIPC wprowadzono nowy zestaw narzędzi nadzoru, który może pomóc personelowi oddziałów intensywnej opieki medycznej (OIOM) dla noworodków w monitorowaniu i profilaktyce zakażeń szpitalnych wśród nowo narodzonych dzieci z grup wysokiego ryzyka, w tym noworodków urodzonych bardzo przedwcześnie. Bezpłatny zestaw narzędzi jest częścią wysiłków podjętych przez partnerów projektu NeoIPC na rzecz promowania interwencji w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń na oddziałach intensywnej terapii noworodków, które będą miały szeroki i długotrwały wpływ na opiekę nad noworodkami i niemowlętami w stanie krytycznym.

Każdego roku około 400 000 nowo narodzonych dzieci w Europie jest przyjmowanych na oddziały OIOM dla noworodków, dzięki czemu ich szanse na przeżycie znacznie się zwiększają. Jednocześnie pobyt w szpitalu zwiększa ryzyko narażenia ich na zakażenia przez bakterie odporne na środki przeciwdrobnoustrojowe. „Zakażenia szpitalne stanowią poważne zagrożenie dla niemowląt, zwłaszcza dla wcześniaków i noworodków z bardzo niską masą urodzeniową”, zauważa dr Brar Piening z niemieckiego szpitala klinicznego Charité (Charité – Universitätsmedizin Berlin), będącego partnerem projektu NeoIPC, w informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej projektu. „Rutynowy nadzór nad zakażeniami szpitalnymi jest kluczowym elementem strategii profilaktyki i kontroli zakażeń, a zestaw narzędzi NeoIPC usprawnia wdrażanie tej ważnej praktyki na oddziałach OIOM dla noworodków”, dodaje dr Piening, kierujący pracami zespołu odpowiedzialnego za opracowanie tego zestawu narzędzi.

Dane wspierające podejmowanie decyzji opartych na dowodach

Zestaw narzędzi nadzoru oferuje personelowi oddziałów intensywnej terapii noworodków narzędzia potrzebne do gromadzenia danych na temat wskaźników zakażeń i czynników ryzyka, na podstawie których mogą podejmować oparte na dowodach decyzje dotyczące ich strategii profilaktyki i kontroli zakażeń. Został on opracowany przez doświadczonych naukowców z Charité – Universitätsmedizin Berlin oraz ośrodków partnerskich projektu: St George’s, University of London (Zjednoczone Królestwo), Osakidetza – Servicio Vasco de Salud (Hiszpania) i Uniwersytetu w Stellenbosch (Republika Południowej Afryki).

Dane gromadzone za pośrednictwem systemu nadzoru NeoIPC będą dotyczyć szeregu parametrów, takich jak urodzeniowa masa ciała, wiek ciąży, długość pobytu noworodka na OIOM-ie oraz stosowanie wyrobów inwazyjnych, na przykład centralnych cewników naczyniowych i wentylacji wspomaganej. Na oddziałach intensywnej terapii możliwe będzie również monitorowanie występowania najczęstszych zakażeń szpitalnych, do których należą zakażenia krwi, zapalenie płuc, zakażenia miejsca operacji i martwicze zapalenie jelit. Bazując na ujednoliconych definicjach i metodach gromadzenia danych, system nadzoru ułatwia personelowi OIOM-ów dla noworodków porównywanie swoich danych z danymi pochodzącymi z innych korzystających z systemu oddziałów na całym świecie.

„Zestaw narzędzi nadzoru NeoIPC jest owocem wielu miesięcy intensywnej pracy i współpracy między partnerami projektu NeoIPC”, dodaje dr Julia Bielicki z ośrodka St George’s, University of London. „Cieszymy się, że możemy udostępnić ten zestaw narzędzi oddziałom intensywnej terapii noworodków na całym świecie i mamy nadzieję, że pomoże on poprawić strategie profilaktyki i kontroli zakażeń i zmniejszyć częstość występowania zakażeń szpitalnych u noworodków”. 

System nadzoru opracowany w ramach projektu NeoIPC (Establishing innovative approaches for optimal infection prevention of resistant bacteria in NICUs by integrating research, implementation science and surveillance in a sustainable global platform) zostanie wdrożony na 24 oddziałach intensywnej terapii noworodków w ramach działań pilotażowych, które zostaną przeprowadzone w 2024 roku w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie. Oddziały, które zamierzają prowadzić nadzór w ramach tego systemu lub utworzyć własny program nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi, mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do wszystkich materiałów na stronie projektu NeoIPC.

© Unia Europejska, [2024] | źródło: CORDIS