Ruszyły pierwsze rekrutacje na studia podyplomowe z zakresu nauk biomedycznych, w ramach konkursu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych. To wyjątkowa okazja dla studentów na poszerzenie kwalifikacji.

Dynamiczny rozwój medycyny i innowacji wymaga błyskawicznego dostępu do aktualnej, specjalistycznej wiedzy oraz tworzenia wysoko wykwalifikowanych kadr. Agencja Badań Medycznych kierując się tą potrzebą, uruchomiła konkurs na opracowanie autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych, który pozwoli na realizację 13 autorskich projektów studiów podyplomowych z obszaru nauk biomedycznych.

Sektor biomedyczny ma istotny wpływ na rozwój nauk medycznych i innowacyjne metody leczenia, w związku z czym wymaga dalszej profesjonalizacji ośrodków badawczych. Konkurencyjność na arenie międzynarodowej opiera się na wysokiej jakości pracy oraz nowoczesnych modelach zarządzania, a odpowiednie wsparcie wykwalifikowanych specjalistów jest kluczowe dla rozwoju badań klinicznych.

Obecnie, ośrodki funkcjonujące w ramach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami nie posiadają często wystarczających kompetencji do prowadzenia badań, pomimo potencjału kadr, wyposażenia oraz dysponowania znaczącą populacją pacjentów. W związku z tym, szczególnie ważne jest stworzenie możliwości kształcenia w zakresie innowacji i komercjalizacji w ochronie zdrowia, rozwoju leków i wyrobów medycznych, medycyny translacyjnej oraz badań klinicznych w celu uzupełniania aktualnych braków.

Studia skierowane są do absolwentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z sektora biomedycznego. Nauka będzie dostępna w trybie stacjonarnym, zdalnym lub hybrydowym, umożliwiając uczestnikom elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku pracy.

- Rynek badań klinicznych dynamicznie rozwija się na świecie, a inwestycje w polską biotechnologię przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. Rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe to odpowiedź na rosnące potrzeby, umożliwiając jednocześnie kształcenie w obszarze innowacji, komercjalizacji w ochronie zdrowia, rozwoju leków, medycyny translacyjnej i badań klinicznych. Uruchomienie programów edukacyjnych stanowi kluczowy krok w kierunku budowy zaawansowanego, kompetentnego i zorientowanego na innowacje środowiska biomedycznego w Polsce – tłumaczy Krzysztof Górski, Dyrektor Wydziału Nauki i Zarządzania Projektami Niekomercyjnymi.

Konkurs pozwoli na realizację 13 autorskich projektów studiów podyplomowych z obszaru nauk biomedycznych. Lista uczelni, które otrzymały dofinansowanie, dostępna jest na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych.

Jednocześnie ABM informuje, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Uczelnia Łazarskiego zakończył nabory, natomiast Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego obecnie prowadzi rekrutację: https://podyplomowe-med.ka.edu.pl/o-projekcie/


Źródło: ABM