Badanie wskazuje dowody na koncepcję stosowania zastępczej biopsji płynnej, w celu uzyskania profilu genetycznego guzów siatkówczaka

Retinoblastoma jest guzem siatkówki, który na ogół dotyka dzieci poniżej 5 roku życia. Jeśli nie zostanie zdiagnozowana wcześnie, retinoblastoma może spowodować utratę jednego lub obu oczu i może być śmiertelna. W przeciwieństwie do większości nowotworów, które diagnozuje się za pomocą biopsji, guzów siatkówczaka nie można bezpośrednio poddać biopsji. Chociaż jest to jeden z pierwszych nowotworów mających zidentyfikowane genetyczne pochodzenie, to onkolodzy zajmujący się gałką oczną nie byli w stanie wykorzystać tych informacji do optymalizacji leczenia, ponieważ mogą oni uzyskać dostęp do guza tylko wtedy, gdy oko chorego zostanie usunięte (nazywane wyłuszczeniem) w trakcie leczenia . Niedawne badanie zespołu naukowców z Centrum Wizji Szpitala Dziecięcego w Los Angeles i Uniwersytetu Południowej Kalifornii (University of Southern California-USC) Roski Eye Institute, stanowiącego oddział Keck Medicine of USC, stanowi dowód koncepcji bezpiecznego i skutecznego sposobu pozyskiwania genetycznych informacji z guza bez usuwania oka. Wyniki badania zostały opublikowane w "JAMA Ophthalmology " .

Retinoblastoma był jednym z pierwszych nowotworów, w którym zidentyfikowano jego genetyczne pochodzenie; mutację genu supresorowego RB1 w retinoblastomie odkrył A. Linn Murphree, współautor tego artykułu, który założył program Retinoblastoma w Szpitalu Dziecięcym w Los Angeles. Jednakże, onkolodzy zajmujący się gałką oczną mają ograniczone możliwości wykorzystania tej informacji genetycznej do informowania o diagnozie i stosowania spersonalizowanych metod leczenia, ponieważ usunięcie tkanki z guza w tylnej części oka może przenosić komórki nowotworowe poza oko lub nawet do reszty ciała, co powoduje znacznie gorsze rokowanie dla pacjenta.

Siatkówczaka leczy się za pomocą chemioterapii podawanej dożylnie lub przez tętnicę oczną. Istnieją jednak ograniczenia co do ilości leku, która faktycznie dociera do oka. W rezultacie dochodzi do nawrotu z powodu drobnych cząstek guza, które odrywają się - lub rozsiewają- z głównej masy guza. Leczenie tych rozsiewów zmieniło się dramatycznie w 2012 r., kiedy wykazano, że wstrzyknięcia dożylne chemioterapii są bezpieczne i skuteczne. Aby wstrzyknąć chemioterapię bezpośrednio do oka, najpierw trzeba usunąć niewielką ilość płynu, zwanego cieczą wodnistą, z przedniej części oka, aby zmniejszyć ciśnienie w oku przed wstrzyknięciem leku.

Wcześniej ten płyn był po prostu po zabiegu podawany. "Gdy upuszczałam ciecz wodnistą, zastanawiałam się, czy istnieje możliwość, że zawiera on materiał genetyczny pochodzący z nowotworu, którego moglibyśmy użyć, by lepiej leczyć naszych pacjentów" - powiedziała Jesse Berry, lekarz medycyny, okulista onkolog w CHLA, adiunkt w Klinice Okulistyki w USC Roski Eye Institute i pierwszy autor tego badania. "W rzeczywistości znaleźliśmy mierzalne ilości DNA guza - informację genetyczną z guza, która wcześniej była całkowicie niedostępna z nienaruszonego oka".

"Zmiany chromosomalne DNA znalezione w cieczy wodnistej potwierdzają zmiany chromosomalne występujące w guzie siatkówczaka" - powiedział James Hicks, profesor nauk biologicznych w USC Michelson Center for Convergent Bioscience i profesor w Keck School of Medicine w USC. "Te odkrycia potwierdzają zasadę, że cieczy wodnistej można użyć do zastępczej" płynnej "biopsji guza."

W badaniu opisano sześć próbek z trzech oczu dotkniętych siatkówczakiem, u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Dwoje z oczu zostały usunięte, w celu leczenia choroby; trzecie oko otrzymywało iniekcje do gałki ocznej jako leczenie, ale ostatecznie musiało zostać usunięte z powodu nawrotu choroby. Ciecz wodnista została zaczerpnięta ze wszystkich trzech oczu i umożliwiła naukowcom porównanie DNA nowotworu w cieczy wodnistej z DNA znalezionym w guzie siatkówczaka.

"Do tej pory mogliśmy jedynie wykonywać analizy genetyczne - i opierać terapię na specyficznych patologicznych cechach nowotworu - kiedy nie było już możliwości uratowania oka" - powiedział Thomas C. Lee, dyrektor ośrodka Vision Center w CHLA i profesor w USC Roski Eye Institute. "W przyszłości mamy nadzieję, że będziemy w stanie ukierunkować terapię na rodzaj nowotworu i przewidzieć lepsze wyniki rokownicze u dzieci z retinoblastomą".

Zespół naukowców planuje przyszłe badania, w celu porównania DNA guza z oczu, które zostały ocalone z tymi, które musiały zostać usunięte z powodu nawrotu guza.

"Te badania mogą całkowicie zmienić sposób leczenia dzieci z retinoblastomą" - powiedział Jonathan W. Kim, dyrektor programu Retinoblastoma w CHLA, a także dyrektor okulistycznego oddziału onkologicznego w USC Roski Eye Institute. "Jest to jedno z najważniejszych odkryć w badaniach nad siatkówczakiem w ciągu ostatnich 20 lat."

Źródlo: sciencedaily.com