20 czerwca Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy otrzymał Certyfikat „Szpital bez bólu”.

Projekt certyfikacji placówek zainicjowały w 2010 r., Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Polega on na wprowadzeniu standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. Placówki, które spełnią odpowiednie kryteria otrzymują certyfikat „Szpital bez bólu”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom personelu medycznego, a także w związku z wejściem w życie 11 maja 2017 r. nowelizacji ustawy o prawach pacjenta program certyfikacji został dodatkowo ukierunkowany na zaktualizowanie wiedzy lekarzy i pielęgniarek na temat leczenia bólu przewlekłego.

Jak poinformowano na stronie internetowej placówki, uzyskanie certyfikatu wiązało się dla szpitala z wdrożeniem szeregu działań, określonych w kryteriach wymaganych do uzyskania certyfikatu. Personel medyczny uczestniczył w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego i bólu przewlekłego – przeszkolono w sumie ponad 1100 osób.

W szpitalu wprowadzona została specjalna procedura regularnej oceny nasilenia bólu u wszystkich pacjentów wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji dotyczącej zastosowanego postępowania przeciwbólowego. Wprowadzono również procedurę informowania pacjentów o możliwościach i metodach uśmierzania bólu a także monitorowania działań niepożądanych zastosowanego leczenia.


Źródło: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy