19 listopada na Oddziale Replantacyjno-Rekonstrukcyjnym w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w Otwocku dokonano pierwszej replantacji kończyny górnej u chorego z dodatnim wynikiem COVID-19.

Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dość długi transport chorego z miejsca wypadku poskutkował informacją o wyniku testu PCR-RT, co dało czas na przygotowanie odpowiednich warunków do przeprowadzenia operacji w pełnym zabezpieczeniu.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Operację przeprowadzono w warunkach sali septycznej z zachowaniem warunków ochrony osobistej dla wszystkich członków zespołu chirurgicznego i anestezjologicznego.


Źródło: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego