Przewlekły stres psychiczny i emocjonalny ma dobrze udokumentowany negatywny wpływ na układ odpornościowy człowieka, jednak mniej wiadomo na temat skutków zdrowotnych ostrych, ale przejściowych epizodów stresu. Czy sytuacje związane z napadem paniki również zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń związanych ze stresem, takie jak choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia snu, nieprawidłowe gojenie się ran, depresja czy otyłość?

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przeprowadził badanie, gdzie ochotnikami byli spadochroniarze, którym pobierano próbki krwi przed i po skoku do pomiaru kluczowych wskaźników odpowiedzi immunologicznej. Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie Brain, Behavior and Immunity.

„W naszym codziennym życiu jesteśmy w stanie opanować ostry stres, co nie powoduje szkód w naszym organizmie. Jednakże dla tych, którzy są na to narażeni często, może wzrastać ryzyko chorób i schorzeń przewlekłych, takich jak choroby układu krążenia i choroby o podłożu immunologicznym” -twierdzą autorzy badania.

W badaniu wzięło udział 39 osób (24 mężczyzn i 15 kobiet), którzy brali udział w skokach spadochronowych w Nowym Jorku. Badany skoczek-amator został połączony uprzężą do instruktora, który nadzorował skok, swobodne spadanie i lądowanie. Wszyscy uczestnicy byli zdrowymi dorosłymi ludźmi, bez wywiadu w kierunku chorób serca lub zaburzeń psychicznych. Podzielono ich na dwie grupy: 13 ochotników miało oznaczone profile ekspresji RNA, aby zrozumieć zmiany molekularne związane ze stresem, a 26 było badanych za pomocą cytometrii przepływowej, aby zobaczyć zmiany składu komórek układu odpornościowego we krwi.

Poprzednie badania wykazały, że ostry, krótkotrwały stres wywołuje odpowiedź immunologiczną, niekiedy korzystną, a czasem negatywną. Na przykład, liczba komórek NK, które stanowią część wrodzonej odpowiedzi immunologicznej wzrasta, ale zdolność gojenia skóry zmniejsza się. Nowością w badaniu jest wykorzystanie zaawansowanych narzędzi obliczeniowych i molekularnych do oceny na szeroką skalę odpowiedzi komórek odpornościowych, aby bardziej szczegółowo ocenić skutki ostrego, krótkotrwałego stresu.

„Zidentyfikowaliśmy konkretne geny i ścieżki transkrypcyjne zaangażowane zarówno we wrodzoną jak i adaptacyjną odpowiedź immunologiczną. Okazało się, że zostały one rozregulowane w odpowiedzi na silny stres związany ze skokiem z dużej wysokości, który wrócił szybko do naturalnych poziomów wyjściowych godzinę po skoku”.

Co ciekawe, naukowcy zauważyli, że ekspresja genów różniła się pomiędzy płciami, co może tłumaczyć różnice płciowe obserwowane w rozwoju stresu związanego z układem sercowo-naczyniowym i chorobami autoimmunologicznymi, jak również zaburzeń takich jak zespół stresu pourazowego (który występuje dwa razy częściej u kobiet).

„Odpowiedź immunologiczna na stres jest podobna do odpowiedzi na patogeny. Wystąpienie ostrego stresu lub infekcji aktywuje układ immunologiczny, przewlekły stres lub zakażenie prowadzi do wyczerpania układu odpornościowego, czyniąc go mniej efektywnym w zderzeniu z nowym stresem lub nowymi czynnikami chorobotwórczymi. Wpływ na wzrost ekspresji białych krwinek, obserwowany w tym badaniu, jest bardzo przejściowy. Powrót do poziomu podstawowego następuje w ciągu jednej godziny po wylądowaniu, ale w przypadku wielokrotnie nawracającego ostrego lub przewlekłego stresu można oczekiwać, że zmiany w transkrypcji są trwalsze i mogą być podobne do skutków przewlekłych zakażeń wirusowych.

„Przyszłe badania mogłyby w istotny sposób przyczynić się do określania terapii genowej w opracowywaniu nowych strategii terapeutycznych, które pomogą ludziom radzić sobie z długotrwałymi skutkami czynnika stresowego lub zwalczania nowych zakażeń. Byłoby to szczególnie ważne dla osób starszych, które przez długie życie narażeni byli na wiele czynników zwiększających poziom stresu oraz zakażeń” - poinformowali naukowcy.

Więcej: sciencedaily.com