Wzrost liczby pacjentów oraz brak rozwiązań systemowych to m. in. wyniki pierwszego etapu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, który został zakończony. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jednym ze wstępnych ustaleń, zarówno samej kontroli, jak i rozmów przedstawicieli urzędu marszałkowskiego z zespołem lekarzy, jest konieczność opracowania bardziej szczegółowej procedury postępowania wobec problemu wzrostu liczby pacjentów, przy jednoczesnych ograniczonych zasobach lokalowych i kadrowych podmiotów psychiatrycznych. Urząd marszałkowski wraz z dyrekcją szpitala podejmie działania mające na celu wzmocnienie powyższych zasobów.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wyjaśnia, że do trwałej zmiany w zakresie funkcjonowania psychiatrii dzieci i młodzieży niezbędne jest jednak zapewnienie trwałego i zwiększonego finansowania. Chodzi też o zmiany systemowe. Przede wszystkim określenie ogólnopolskich standardów dotyczących opieki nad chorymi.

Kontrola potwierdziła, że na przestrzeni ostatnich trzech lat znacznie wzrosła liczba pacjentów poniżej 18 roku życia kierowanych do przyjęcia do szpitala. Podjęta w trakcie czynności kontrolnych przez dyrektora szpitala decyzja o zakończeniu przyjmowania pacjentów niepełnoletnich na oddziały dla dorosłych, jakkolwiek ogranicza ryzyko nowych zdarzeń niepożądanych o podobnym do odnotowanego charakterze, jest jednocześnie związana z większym ryzykiem niewystarczającego zabezpieczenia pacjentów wymagających pilnego leczenia.

Kontrola wykazała też, że dyrekcja szpitala i lekarze, działali w stanie wyższej konieczności, przyjmując „nadprogramowych" pacjentów mimo braku miejsc.

Jednocześnie UMWP zwróci się do wojewody pomorskiego z wnioskiem o audyt kliniczny oddziału dziecięcego przeprowadzony przez konsultanta z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.

Protokół kontrolny został przekazany dyrekcji szpitala, która zgodnie z prawem, ma siedem dni od dnia otrzymania na ustosunkowanie się do ustaleń.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego