Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Przedmiotem umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów zawieranej pomiędzy dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu a świadczeniodawcą POZ będzie aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorcę.

Cena za aktywowanie wskutek działań danego świadczeniodawcy POZ jednego Internetowego Konta Pacjenta wynosić będzie 12,30 zł brutto.

W celu zawarcia umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów świadczeniodawca POZ będzie zobowiązany do złożenia do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu wniosku o zawarcie tej umowy.

Więcej: nfz.gov.pl