Mając na uwadze znaczne korzyści płynące z wczesnego wykrywania choroby Parkinsona, pacjenci, lekarze i inżynierowie połączyli siły w celu znalezienia rozwiązania w finansowanym przez UE projekcie i-PROGNOSIS. W ramach czteroletniego projektu, koordynowanego przez Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach w Grecji, opracowywany jest zestaw rozwiązań technologicznych służących wczesnemu wykrywaniu choroby i jej prowadzeniu.

Podejście i-PROGNOSIS opiera się na dyskretnym gromadzeniu danych behawioralnych uzyskanych w wyniku codziennej interakcji użytkowników z ich inteligentnymi urządzeniami. Celem jest zarejestrowanie danych, które mogą być powiązane ze wczesnymi objawami choroby Parkinsona.

Aby tego dokonać, w 2017 roku zespół uruchomił aplikację mobilną iPrognosis (dostępną za darmo w sklepie Google Play) w Niemczech, Grecji, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie. Jak czytamy w komunikacie prasowym na stronie internetowej projektu, od czasu publikacji aplikacji na smartfony, smartwatche lub paski do fitnessu pobrało ją ponad 740 Europejczyków.

Dotychczasowe informacje zwrotne są bardzo pozytywne. Ankieta rozesłana wśród użytkowników aplikacji potwierdza wstępne ustalenia partnerów projektu, że aplikacja nie zmienia normalnego działania smartfona. Poza tym użytkownicy potrzebują niewiele pomocy przy konfiguracji i korzystaniu z aplikacji. Uważają, że jest to użyteczne narzędzie we wczesnych badaniach nad wykrywaniem PD.

Jak działa aplikacja?

Po uzyskaniu zgody użytkownika aplikacja gromadzi szereg danych: charakterystykę głosu podczas rozmowy telefonicznej, stabilność ręki podczas trzymania urządzenia oraz dane związane z naciśnięciem klawisza podczas korzystania z klawiatury aplikacji. Zbierane są również inne informacje o odległości pokonywanej każdego dnia, mimice z zapisanych zdjęć oraz treści emocjonalnej zapisanych wiadomości tekstowych.

Prywatność użytkownika jest chroniona poprzez szyfrowanie danych i zastąpienie nazwy użytkownika kodem identyfikacyjnym. Użytkownicy nie muszą niczego zmieniać w sposobie użytkowania smartfonów. Mogą dalej tak samo nawiązywać i odbierać połączenia, pisać wiadomości i robić zdjęcia.

Smartwatche i opaski mają dodatkowe zalety. Ponieważ są noszone przez długi czas – w przeciwieństwie do telefonów, które zwykle gdzieś odkładamy – mogą zarejestrować więcej danych na temat aktywności fizycznej. Czujniki tętna i temperatury skóry mogą być również wykorzystywane do monitorowania jakości snu, ponieważ zaburzenia snu należą do wczesnych objawów PD.

Do tej pory zebrano 433 625 rekordów, czyli około 90 GB danych. Dane te są wykorzystywane do opracowywania algorytmów uczenia maszynowego, które mogą wykrywać zmiany zachowań związane z PD. Partnerzy projektu rozpoczynają obecnie medyczną ocenę pierwszej wersji tych algorytmów. Gdy zebrane dane wskazują na zachowanie związane z PD, użytkownicy są proszeni o wizytę u lekarza. Następnie mogą przejść do drugiego etapu diagnostyki.

Co dalej?

Projekt i-PROGNOSIS (Intelligent Parkinson eaRly detectiOn Guiding NOvel Supportive InterventionS) koncentruje się na rejestrowaniu dodatkowych danych, które mogą dotyczyć wczesnych objawów PD. Urządzenia codziennego użytku, które będą wykorzystywane na tym etapie, to wagi, inteligentne paski i inteligentne piloty telewizyjne, umożliwiające, odpowiednio, zbieranie danych na temat spożycia żywności, dźwięków jelit i tętna. Ostatecznie uczestnicy inicjatywy i-PROGNOSIS planują opracować wspólnie z lekarzami interwencje, które pomogą pacjentom z chorobą Parkinsona utrzymać wysoką jakość życia.


© Unia Europejska, [2018] Źródło: CORDIS