NFZ przygotował specjalną aplikację, która monitoruje wydawanie kart DiLO. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna w serwisie internetowym Zdrowe Dane, prowadzonym przez Fundusz.

W interaktywnym raporcie można znaleźć dane ogólnokrajowe oraz regionalne, w tym wyliczenia dla każdego powiatu w Polsce. Aplikacja pozwala na porównanie informacji o liczbie wydanych kart DiLO w perspektywie kilku lat, od 2018 do 2021 roku.

Dane można zestawiać w kilku ujęciach:

  • ogólnej liczby wydanych kart DiLO
  • liczby wydanych kart DILO na 10 tys. mieszkańców
  • liczby wydanych kart DILO w POZ, przez lekarzy specjalistów lub w szpitalach
  • odsetka wydanych kart DILO w POZ, AOS i szpitalach.

ZOBACZ: Karty DiLO. Interaktywny raport NFZ