Stowarzyszenie Retina AMD Polska poinformowało na swojej stronie internetowej, że firma Bayer podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu postępowania o objęcie refundacją leku Eylea w ramach nowego programu lekowego: Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME).

Retina AMD Polska informuje, że wniosek taki firma Bayer złożyła w Ministerstwie Zdrowia 22 lipca 2016r. Niestety pomimo pozytywnych rekomendacji i dowodów naukowych, przez ponad 3 lata postępowania nie udało się uzyskać decyzji MZ o utworzeniu nowego programu lekowego.

Jak wynika z informacji uzyskanej ze strony Ministerstwa, utworzenie programu lekowego w DME nie jest obecnie możliwe z uwagi na inne priorytety, którymi jest osiągnięcie istotnej poprawy dostępności leczenia w innych obszarach cukrzycy i okulistyki w tym zaćmy i jaskry.

Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, firma Bayer zdecydowała, iż zawieszenie postępowania jest najlepszym środkiem, który pozwoli szybko powrócić do stołu rozmów z Ministerstwem, gdy tylko pojawi się szansa na wydanie pozytywnej decyzji w tej ważnej sprawie.

- Wspólnie liczymy na to, iż w najbliższych miesiącach leczenie pacjentów dotkniętych DME znajdzie się wśród priorytetów Ministra Zdrowia i wznowione zostaną negocjacje - napisała Małgorzata Pacholec, prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska.


Źródło: Retina AMD Polska