NFZ sprawdzi oferty złożone przez placówki medyczne w konkursach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Będzie to dotyczyły wszystkich lecznic, które dotychczas nie miały kontraktów oraz takich, którym Fundusz wypowiedział umowę.


Zadanie to zawarte jest w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania i przeprowadzania postępowania na zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - informuje rp.pl

Dobrą stroną tego rozwiązania jest możliwość weryfikacji nieprawdziwych informacji, które placówki podają czasem w ofertach. Dotyczą one na przykład posiadanego sprzętu lub personelu.


Źródło: www.rynekzdrowia.pl