Laboratoria i moduły badawcze, zwierzętarnia, laboratorium obrazowania, pomieszczenia techniczne oraz magazyny – władze UJ CM podpisały umowę ze spółką Warbud na realizację pierwszego etapu modernizacji i rozbudowy Kampusu UJ CM w Krakowie Prokocimiu. Budynek laboratoryjny „A” ma powstać w ciągu niespełna trzech lat. Wartość inwestycji to blisko 122 mln złotych

Projekt budowy nowego Kampusu Medycznego jest konsekwencją długofalowej strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego mającej na celu maksymalne zespolenie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych, integrację kształcenia różnych profesji medycznych oraz wprowadzenie do procesu kształcenia studentów i absolwentów kierunków medycznych najnowszych osiągnięć i trendów naukowych.

- Nowoczesny kampus pozwoli w pełni wykorzystać potencjał naukowo-badawczy wszystkich trzech wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, a także umożliwi realizację badań medycznych w różnych obszarach – od badań podstawowych przez optymalizację leczenia do rozwiązywania problemów z zakresu zdrowia publicznego – mówi prof. Tomasz Grodzicki. – To szansa na jeszcze lepsze kształcenie nowoczesnych kadr medycznych z wykorzystaniem efektu synergii działania wydziałów w jednej lokalizacji ze szpitalami uniwersyteckimi.

Zgodnie z zapisami umowy, w ramach 1. etapu realizacji projektu spółka Warbud zaprojektuje i wybuduje budynek laboratoryjny „A”, a także zaprojektuje budynek dydaktyczno-administracyjny „B” wraz z łącznikiem obiektów „A” i „B” oraz uzyska pozwolenie na budowę.

W ośmiokondygnacyjnym budynku „A” – na ponad 11 tys. metrów kwadratowych – w części podziemnej ulokowana zostanie zwierzętarnia (część hodowlana i eksperymentalna), laboratorium obrazowania oraz pomieszczenia techniczne i magazyny. Na kondygnacjach 0-5 znajdą się laboratoria oraz moduły badawcze poszczególnych zespołów.

Projektu rozbudowy i modernizacji Kampusu UJ CM przewiduje również powstanie budynku dydaktyczno-administracyjnego „B” o łącznej powierzchni ponad 22 tys. metrów kwadratowych (6 kondygnacji nadziemnych oraz 2 podziemne) oraz biegnącego ponad ulicą Medyczną łącznika „A-B” (powierzchnia całkowita: 1 528 m², 4 kondygnacje nadziemne), w którym znajdą się sale dydaktyczne. Budynek „B” podzielony będzie na dwie części – dydaktyczną i administracyjną – zespolone wspólnym atrium.

Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 271 mln złotych.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie