Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, aby promowały szczepienia dzieci trafiających do publicznych placówek oświatowych, poprzez wprowadzanie w pilnym trybie odpowiednich regulacji. Poniżej publikujemy pełną treść listu w tej sprawie.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z uznaniem przyjmuje działania niektórych jednostek samorządu terytorialnego, które już obecnie na obszarze swojej właściwości przyjęły, że wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych dziecka jest jednym z kryteriów przyjęcia do publicznych placówek oświatowych.

Samorząd lekarski nieustannie przypomina, że decyzja rodziców o nie poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom stwarza zagrożenie dla zdrowia nie tylko tego dziecka, ale również dla innych dzieci, mających z nimi kontakt, w szczególności w żłobkach, przedszkolach czy szkołach. Z niepokojem obserwujemy, że w ostatnim czasie zwiększa się w niektórych rejonach Polski liczba dzieci, które nie są poddawane obowiązkowym szczepieniom i pojawiają się ogniska zakażeń o pochodzeniu krajowym. Wymóg szczepienia dziecka jest w naszym głębokim przekonaniu uzasadniony interesem publicznym – potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez ograniczenie kontaktu z osobami niezaszczepionymi.

Zwracamy się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, aby także promowały szczepienia dzieci trafiających do publicznych placówek oświatowych, poprzez wprowadzanie w pilnym trybie odpowiednich regulacji.

Wiceprezes NRL
dr n. med. Krzysztof Madej