Prof. Anna Woźniacka została wojewódzkim konsultantem do spraw dermatologii i wenerologii. Powołanie wręczył jej wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Anna Woźniacka ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, w 1994 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2008 roku profesora. Była stypendystką Fulbrighta (University of North Carolina) i członkiem międzynarodowych grup badawczych. Publikowała liczne prace naukowe w czasopismach polskich i anglojęzycznych, była promotorem i recenzentem doktorantów, kierownikiem specjalizacji 15 lekarzy i kierownikiem Studium Doktoranckiego na UM w Łodzi. Ponadto działała jako członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, członek European Academy of Dermatology and Venereology i American Academy of Dermatology.

Była wielokrotnie nagradzana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wyróżniana na zjazdach polskich i zagranicznych.

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodz