Częstość występowania nadmiernej masy ciała gwałtownie wzrosła w większości krajów we wszystkich badanych grupach w populacji. Według najnowszego raportu, polityka zdrowotna, systemy ekonomiczne i praktyki marketingowe promujące konsumpcję żywności o wysokiej wartości energetycznej, niskiej zawartości składników odżywczych, zmianę wzorców behawioralnych uwzględniając nadmierne całkowite spożycie pokarmów wysokokalorycznych połączone z niewystarczającą aktywnością fizyczną oraz środowiska stworzone przez człowieka, które wzmacniają te czynniki, napędzają globalny trend nadmiernej masy ciała. Raport, który pojawił się początkowo w wersji online w CA: "A Cancer Journal for Clinicians", recenzowanym czasopiśmie American Cancer Society, pokazuje, że pacjenci z nadmierną masą ciała stanowili około 3,9% wszystkich przypadków nowotworowych na świecie w 2012 r., a odsetek ten niewątpliwie wzrośnie w nadchodzących dekadach biorąc pod uwagę obecne trendy.

Raport, w którego utworzenie zaangażowani byli naukowcy z American Cancer Society, Imperial College London i Harvard T.H. Chan School of Public Health, przedstawia globalne i regionalne wzorce pacjentów o nadmiernej masie ciała, a także czynniki napędzające epidemię oraz podsumowanie dowodów łączących nadmiar masy ciała z ryzykiem zachorowania na raka wraz z możliwościami działań prewencyjnych, które mogą stanowić pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Badacz z American Cancer Society, dr Hyuna Sung, jest głównym autorem raportu.

Częstość występowania nadwagi rośnie na całym świecie od lat 70. XX wieku. W 2016 r. około 40% dorosłych i 18% dzieci (w wieku 5-19 lat) prezentowało nadmierną masę ciała, co stanowiło w przeliczeniu prawie 2 miliardy dorosłych i 340 milionów dzieci na całym świecie. W raporcie stwierdzono, że rozpowszechnienie nadwagi i otyłości szybko wzrosło w większości krajów we wszystkich grupach badanych populacji. Niektóre z najbardziej spektakularnych wzrostów odnoszą się do krajów o niskim i średnim dochodzie, prawdopodobnie w wyniku rozprzestrzeniania się "zachodniego stylu życia", który zakłada dietę o wysokiej kaloryczności z niską zawartością składników odżywczych połączoną z obniżonym poziomem aktywności fizycznej.

Oszacowano, że w 2015 roku około 4 miliony zgonów były spowodowane nadmierną masą ciała. Globalne implikacje ekonomiczne związane z nadwaga i otyłością określane są na ok 2,0 biliony USD. W 2012 r. pacjenci z nadmierną masą ciała stanowili około 544,300 przypadków nowotworowych, czyli 3,9% wszystkich rozpoznań nowotworów w skali całego świata, w proporcji wahającej się od mniej niż 1% w krajach o niskim dochodzie do 7% lub 8% w niektórych krajach zachodnich o wysokim dochodzie, na Bliskim Wschodzie i krajach Afryki Północnej.

Nadwaga i otyłość są powiązane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju 13 rodzajów nowotworów: raków piersi (po menopauzie), okrężnicy i odbytnicy (jelita grubego), trzonu macicy, przełyku (gruczolakorak), pęcherzyka żółciowego, nerki, wątroby, jajnika, trzustki, żołądka (wpustu) i tarczycy, a także oponiaka i szpiczaka mnogiego. Niedawno nadwagę okrzyknięto prawdopodobną przyczyną zaawansowanego raka prostaty, a także raka jamy ustnej, gardła i krtani.

Zamożność danego kraju jest najbardziej widocznym systematycznym czynnikiem przyczyniającym się do występowania otyłości populacyjnej. Ekonomiczne przejście gospodarki na wyższy poziom niesie ze sobą rozwój środowiska, które napędza otyłość. Każde 10 000 USD wzrostu średniego dochodu narodowego wiąże się ze zwiększeniem wskaźnika masy ciała (BMI) o 0,4 u dorosłych. Jednakże dobrobyt nie zawsze jest skorelowany z nadmierną masą ciała; częstość występowania otyłości jest dość niska w krajach Azji i Pacyfiku o wysokim dochodzie (sięgająca 4% -7%), co jest prawdopodobnie wynikiem przestrzegania tradycyjnych nawyków żywieniowych, które sprzyjają niższemu spożywaniu produktów wysokokalorycznych, oraz aktywnego systemu transportu, który zwykle zakłada przemieszczanie się pieszo w ramach codziennej aktywności. Tymczasem częstość występowania otyłości jest bardzo wysoka w niektórych krajach o niższym dochodzie, takich jak niektóre kraje Wysp Pacyfiku (zakres - 40% -65%) oraz na terenie Egiptu (43% wśród kobiet i 24% wśród mężczyzn).

Zatrzymanie epidemii otyłości jest jednym z dziewięciu celów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2025 roku, aby zaradzić rosnącemu światowemu obciążeniu chorobami niezakaźnymi, uwzględniając nowotwory. Podczas gdy obecne tempo rosnących i istniejących wyzwań sprawia, że osiągnięcie tego celu wydaje się mało prawdopodobne, WHO powołuje się na strategie o wysokim priorytecie, które powinny zostać przyjęte przez rządy, przemysł i społeczeństwa obywatelskie, obejmujące populacyjne interwencje kierowane odpowiednimi ustawami w celu poprawy jakości w zakresie produkcji, dystrybucji żywności oraz zmianę marketingu produktów uznanych za niezdrowe, a także interwencje środowiskowe mające na celu promowanie odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej.

Interwencje te obejmują eliminację tłuszczów trans poprzez opracowywanie przepisów zakazujących ich stosowania w łańcuchu żywnościowym; ograniczenie konsumpcji cukru poprzez skuteczne opodatkowanie napojów słodzonych cukrem; wdrażanie dotacji w celu zwiększenia spożycia owoców i warzyw; ograniczenie wielkości porcji i opakowań w celu zmniejszenia poboru energii i ryzyka nabycia nadmiernej masy ciała; zapewnienie, że projektowanie urbanistyczne uwzględnia kluczowe elementy dotyczące regulacji gęstości zaludnienia, połączonych sieci ulicznych obejmujących chodniki, łatwy dostęp do różnorodnych miejsc docelowych oraz do transportu publicznego; a także zapewnienie wygodnego i bezpiecznego dostępu do wysokiej jakości otwartej przestrzeni publicznej i odpowiedniej infrastruktury wspierającej przemieszczanie się pieszo bądź rowerem.

"Pojawia się konsensus w sprawie możliwości kontroli otyłości poprzez wielosektorowe skoordynowane wdrażanie podstawowych działań promujących środowisko sprzyjające zdrowemu odżywianiu i aktywnemu życiu" - napisali autorzy. "Szybki wzrost częstości występowania nadwagi i związanego z nią obciążenia nowotworowego uwydatnia potrzebę skierowania uwagi na rozpoznawanie, wdrażanie i ocenę interwencji w celu zapobiegania i kontrolowania nadmiernej masy ciała."

Źródło: sciencedaily.com 2