Od 1 stycznia obowiązuje nowa lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od stycznia 2022 r., w porównaniu do poprzedniego obwieszczenia zawiera następujące zmiany:

  1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do obwieszczenia zostało dodanych 81 produktów bądź nowych wskazań.
  2. Dla 986 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 7 753,98 zł).
  3. Dla 15 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,46 zł do 3 726,00 zł).
  4. Dla 1183 pozycji w obwieszczeniu spadła dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 121,86 zł).
  5. Dla 509 pozycji w obwieszczeniu wzrosła dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
  6. Dla 1478 produktów uległy obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 126,30 zł).
  7. Dla 63 produktów wzrosły ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 2,48 zł).
  8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znalazło się 320 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

ZOBACZ:

Źródło: Ministerstwo Zdrowia