Serwis „Skale kardiologiczne” to jedna z najnowszych propozycji od LekSeek Polska. Można tu znaleźć szereg narzędzi, użytecznych zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Właśnie dodaliśmy do serwisu kolejne skale – bądź na bieżąco i sprawdź jakie.

„Skale kardiologiczne” to serwis stworzony w trosce o serce pacjenta. Jego zadaniem jest nie tylko dostarczanie lekarzom narzędzi przydatnych w codziennej pracy, lecz także ich popularyzacja wśród pacjentów i zachęcenie społeczeństwa do profilaktyki zdrowotnej.

Nowo opublikowany serwis oferował jedną z najbardziej znanych skal kardiologicznych, czyli SCORE – służącą do oceny ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u danej osoby, w ciągu następnych 10 lat, na podstawie przyjętych kryteriów pomiaru – oraz jej polski odpowiednik, czyli Pol-SCORE. Od teraz pod adresem www.skalekardiologiczne.pl znajduje się 10 dodatkowych narzędzi. Przedstawiamy kolejno każde z nich:

  1. HCM risk-SCD – służy do oceny 5-letniego ryzyka wystąpienia nagłego zgonu sercowego.
  2. Skala HERDOO2 – pomaga oszacować ryzyko nawrotu niesprowokowanej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
  3. Canadian Syncope Risk Score – pozwala oszacować ryzyko wystąpienia poważnego zdarzenia niepożądanego u osoby, która zgłosiła się z powodu wystąpienia omdlenia. Poważne zdarzenie niepożądane to m.in. zgon, zaburzenia rytmu serca, zawał serca i ciężka strukturalna choroba serca.
  4. Skala DASH – umożliwia dokonanie oceny ryzyka nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów, którzy zakończyli 3-6-miesieczne leczenie przeciwkrzepliwe.
  5. DAPT – pomaga podjąć decyzję dotyczącą zastosowania przedłużonej podwójnej terapii przeciwpłytkowej.
  6. Skorygowane QT – według wzorów: Bazetta, Frederica, Framingham i Hodges.
  7. Strategia postępowania u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.
  8. Strategia postępowania w zależności od ryzyka sercowo-naczyniowego i poziomu cholesterolu.
  9. Kryteria Wells’a – dla rozpoznawania zakrzepicy żył głębokich.
  10. Ocena prawdopodobieństwa choroby wieńcowej – na podstawie wieku, płci i charakteru zgłaszanych dolegliwości.

Wszystkie wymienione skale kardiologiczne są bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Wystarczy uzupełnić przejrzyste formularze, aby uzyskać precyzyjne wyniki. Przy skalach znajdują się ich opisy, ograniczenia oraz zastrzeżenia, kiedy nie należy ich stosować. Podana jest także wykorzystana literatura.

Warto dodać, że skale SCORE i Pol-SCORE są dostępne również w postaci aplikacji mobilnej. Można ją pobrać zupełnie za darmo ze sklepów App Store i Google Play.