23 lutego obchodzimy już po raz dziesiąty Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Hasłem tegorocznego dnia jest „Depresja u kobiet”. W Polsce na depresje cierpi około 1,5 mln osób.

Celem działań podejmowanych w ramach tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zmiana postaw społecznych w stosunku do osób chorych psychicznie, a także zachęcanie samych chorych do podjęcia specjalistycznego leczenia.

W ramach obchodów tej inicjatywy Stowarzyszanie Aktywnie Przeciwko Depresji już po raz siódmy organizuje Charytatywny Koncert Pogodny, w którym chętnie biorą udział znani artyści, aktywnie angażujący się w ideę edukacji i profilaktyki chorób psychicznych. Stowarzyszenie przekonuje, że o tej chorobie można mówić również pogodnie. Stąd też pomysł, aby przez koncerty i inne wydarzenia artystyczne popularyzować wiedzę na temat depresji.

Tegoroczny, siódmy koncert charytatywny odbędzie się 23 lutego w Teatrze Polonia w Warszawie pt. Muzyka jest kobietą. Spotkanie poprowadzą Piotr Gąsowski i dr Dariusz Wasilewski. Wszyscy wykonawcy wystąpią pro bono, zaś całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na działania edukacyjne dla pacjentów z depresją i ich rodzin.

Według badań przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia z 2010 roku wynika, że depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem na świecie.


Źródło: depresja.org