2 kwietnia pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyła się pikieta w obronie szpitali powiatowych. Jej organizatorami były dwie organizacje: Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów Polskich. W akcji wzięli udział pracownicy szpitali z całej Polski, przedstawiciele organizatorów oraz pacjenci. Łącznie ok. 700 osób.

Protestujący domagali się natychmiastowej reakcji ministra zdrowia i podjęcia działań, które doprowadzą do poprawy sytuacji szpitali. Na ręce wiceministrów Macieja Miłkowskiego oraz Sławomira Gadomskiego, którzy wyszli do protestujących, Zarząd OZPSP złożył petycję zawierającą następujące postulaty:

  1. Wzrost kwoty ryczałtu na rok 2019 o minimum 15%;
  2. Wyrównanie wzrostu kosztów świadczeń szpitalnych za 2018 rok;
  3. Rekompensata wzrostu kosztów świadczeń medycznych spowodowanego decyzjami płacowymi ministra zdrowia i poziomem inflacji;
  4. Zmiana wyceny świadczeń medycznych z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez szpitale, w szczególności wynagrodzeń personelu medycznego;
  5. Pełne finansowanie świadczeń ratujących życie;
  6. Finansowanie świadczeń wykonanych przez szpitale ponad limit określony ryczałtem;
  7. Pokrycie finansowe na realizację pracowniczych planów kapitałowych, tj. zapewnienie finansowania 1,5% kosztów wynagrodzenia;
  8. Pokrycie finansowe podwyżek wynikających ze wzrostu od 01.07.2019 r. kwoty bazowej określonej w ustawie regulującej minimalne wynagrodzenie pracowników w ochronie zdrowia;
  9. Zabezpieczenie środków finansowych dla pozostałych grup zawodów medycznych, które nie zostały uwzględnione w dotychczasowych regulacjach podwyżkowych, w tym m.in. diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, farmaceutów, techników laboratoryjnych, techników Rtg, techników fizjoterapii i pracowników niemedycznych, z naciskiem na wyodrębnienie środków dla każdej grupy zawodowej – dopiero wówczas możemy zgodzić się na włączenie tych środków do wycen procedur medycznych.

Minister Sławomir Gadomski obiecał, że resort przeanalizuje petycję. Przypomniał, że już od jakiegoś czasu odbywają się spotkania z robocze w sprawie szpitali powiatowych i będą one kontynuowane.


Źródło: Związek Powiatów Polskich | Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych