Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2021-12-02 02:00:32

Recepty refundowane

Odpłatności za leki refundowane - przykłady recept
10:51 11 LIP 20140

Odpłatności za leki refundowane - przykłady recept

W poniższym zestawieniu obrazującym różne sposoby zapisu recepty w przejrzysty sposób postarano się zilustrować zmiany związane z określaniem stopnia odpłatności przez osobę uprawnioną:

14:18 22 KWI 20140

Refundowane zamienniki leków

Nowa ustawa refundacyjna oraz rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków na realizację recept lekarskich nakładają na farmaceutów wiele nowych obowiązków związanych z wydawaniem zamienników produktów leczniczych objętych refundacją.

10:26 25 KWI 20143

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie pacjenta

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu otrzymania recepty uprawniającej do wykupienia leku bądź wyrobu medycznego podlegającego refundacji, pacjent powinien zgłosić się na konsultację lekarską z aktualnym dowodem ubezpieczenia. Zasady te dotyczą także chorych...

10:09 25 KWI 20140

Nowe zasady określania odpłatności za lek

Najistotniejszą zmianą jaką wprowadza podpisane 8 marca 2011 r. nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich jest uproszczenie wpisywania przez osobę uprawnioną poziomów odpłatności, a także znaczne rozszerzenie katalogu błędów upoważniających aptekę do zrealizowania...