Obecna sytuacja panująca w systemie ochrony zdrowia jest w mojej ocenie trudna i wymaga pilnych działań o charakterze systemowym – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego.

Na problemy z funkcjonowaniem oddziałów dziecięcych, a niekiedy całych szpitali, spowodowane brakiem lekarzy zapewniających wystarczającą obsadę na dyżurach Rzecznik Praw Dziecka zwracał uwagę resortu zdrowia w grudniu ubiegłego roku.

W związku z brakiem odpowiedzi Marek Michalak pyta ponownie jakie działania zaradcze dotychczas podjęło Ministerstwo Zdrowia.

- Niezwykle niepokojąca jest perspektywa wystąpienia znacznych niedoborów kadrowych wśród lekarzy oraz personelu pielęgniarskiego, a także personelu pomocniczego – dodaje RPD.


Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka