Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Zdrowia o przekazanie informacji na temat działań podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

- Trudna sytuacja w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dedykowanej populacji pediatrycznej jest z pewnością dobrze znana Panu Ministrowi. Zagadnienie to od początku objęcia przeze mnie funkcji Rzecznika Praw Dziecka było przedmiotem licznych wystąpień i apeli o podjęcie skutecznych działań naprawczych – pisze Marek Michalak w Wystąpieniu Generalnym do Łukasza Szumowskiego.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ograniczoną dostępność do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży oraz niewystarczający poziom finasowania tej opieki medycznej.

Marek Michalak wystąpił do Ministra Szumowskiego przekazanie informacji na temat:

  • aktualnych założeń zmian w systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży,
  • zaawansowaniu prac nad reformą psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży;
  • rekomendacjach dotyczących poprawy opieki nad dziećmi i młodzieżą w lecznictwie psychiatrycznym – wypracowanych przez powołany 20 lutego 2018 r. Zespół do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
  • założenia do zmian w finansowaniu i poziomie finansowania świadczeń z zakresu opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży.

Źródło: Biuro RPD