Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2020-09-27 01:54:35

Tagi: rzecznik praw obywatelskich

MZ wyjaśnia RPO brak obowiązku poświadczania, że ktoś nie może nosić maseczki
07:21 31 LIP 20200

MZ wyjaśnia RPO brak obowiązku poświadczania, że ktoś nie może nosić maseczki

Resort zdrowia przyznaje, że dochodzi do nadużyć, gdy osoba bez przeciwwskazań do noszenia maseczki na twarzy twierdzi, że zdrowie jej na to nie pozwala. Naruszeniem Konstytucji i innych norm byłby jednak nakaz dokumentowania, dlaczego nie zasłania ona ust i nosa. Dane o stanie zdrowia są bowiem...

13:50 23 LIP 20200

RPO: Brakuje placówek prowadzących terapię zaburzeń preferencji seksualnych dla osób objętych nadzorem prewencyjnym

Tylko 3 placówki prowadzą dziś w Polsce terapię zaburzeń preferencji seksualnych, dostępną dla osób objętych nadzorem prewencyjnym, a nie skierowanych przez sądy do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał resortowi zdrowia, że osoba...

12:04 23 CZE 20200

RPO: nienoszenie maseczek może zniweczyć wcześniejsze starania, by nie rozprzestrzeniać epidemii

Wobec powtarzających się przypadków niezakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, może pójść na marne wcześniejszy wysiłek całego społeczeństwa, aby epidemia się nie rozprzestrzeniała – uważa rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Biuro RPO opublikowało w poniedziałek list rzecznika...

15:42 05 CZE 20200

RPO: Klauzula sumienia nie zwalnia państwa z obowiązku zagwarantowania dostępu do aborcji

Klauzula sumienia nie zwalnia państwa z obowiązku zagwarantowania efektywnego dostępu do możliwości skorzystania z zabiegu legalnej aborcji - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który ponownie prosi Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich...

11:39 12 MAJ 20200

RPO: MZ i GIS powinny informować o zakażonym personelu medycznym

Informacje o zakażonym personelu medycznym nie są przekazywane w komunikatach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Rzecznik Praw Obywatelskich popiera postulat Naczelnej Rady Lekarskiej, by informacje takie trafiały do pracowników ochrony zdrowia. Ułatwiłoby to m.in. pracę...

14:18 10 MAR 20200

RPO do MZ: doprecyzować przepisy dotyczące niepożądanych odczynów poszczepiennych

Należy doprecyzować przepisy związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Obecny sposób przekazywania informacji o takim odczynie – listowny, bez wcześniejszej np. telefonicznej informacji - jest przeszkodą w wypełnieniu obowiązku poinformowania o nim...

07:26 28 LUT 20202

Nadal nie ma Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich

Pacjenci wciąż nie mogą się doczekać Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Świadczą o tym skargi chorych i ich opiekunów wpływające do Rzecznika Praw Obywatelskich. A chodzi o systemowe rozwiązania problemów zdrowotnych i socjalnych dla tej grupy chorych. Mają oni prawo liczyć na ukierunkowanie...

18:05 05 LUT 20200

Nie będzie zmiany kryteriów rekrutacji do przedszkoli

Ministerstwa edukacji i rodziny nie widzą wystarczającego uzasadnienia, by ustawowo regulować kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola pod kątem obowiązkowych szczepień przyjmowanych dzieci. Samorządy mają możliwość samodzielnie wprowadzić taki warunek - wskazuje MRPiPS. Stanowisko resortów...

08:05 28 STY 20200

RPO: System środowiskowego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi wymaga zmian

Nie wszystkie osoby w kryzysie zdrowia psychicznego mogą otrzymać wsparcie w środowiskowych domach samopomocy - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. W 8,5% powiatów w Polsce na koniec 2018 r. nie było ani jednego takiego domu – mimo ustalonego przez resort polityki społecznej wskaźnika co najmniej...

14:48 08 STY 20200

RPO: wskazane uregulowanie na poziomie ustawowym premii za szczepienia

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło kilkanaście wniosków, w których obywatele podnoszą, że premiowanie w rekrutacji do publicznych przedszkoli i żłobków dzieci zaszczepionych bywa dyskryminujące. RPO zauważa jednocześnie, że w orzecznictwie sądów administracyjnych zaczyna utrwalać się pogląd,...