Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2020-03-29 01:53:13

Tagi: rzecznik praw pacjenta

Pierwsze posiedzenie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta
12:06 28 LUT 20200

Pierwsze posiedzenie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta powołał na 3 letnią kadencje członków Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Rada ma charakter opiniodawczo - doradczy i będzie wspierać Rzecznika przy wykonywaniu ustawowych zadań. - Cieszę się niezmiernie, że będą Państwo wspierać urząd Rzecznika Praw Pacjenta....

07:45 21 LUT 20200

Rzecznik Praw Pacjenta wnosi o zmiany w zarządzeniu dotyczącym opieki psychiatrycznej

Biorąc pod uwagę sygnały od pacjentów, terapeutów, psychologów oraz lekarzy Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Prezesa NFZ o przyjrzenie się niektórym zapisom nowo wydanego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

10:16 07 LUT 20200

Pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów

5 lutego odbyło się pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów na którym Rzecznik Praw Pacjenta wraz z przedstawicielami Rady ustalali zadania i priorytety działań. "Chciałbym aby organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów zgłaszały sprawy, które Rzecznik mógłby podjąć na podstawie...

09:04 23 STY 20200

W Biurze RPP o przeciwdziałaniu nierównościom w zdrowiu

16 stycznia w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe poświęcone zagadnieniu nierówności w zdrowiu. - Ograniczanie nierówności w zdrowiu wymaga podejmowania skoordynowanych działań oraz inicjatyw, dlatego cieszę się że przyjęli Państwo moje zaproszenie do prac w tym...

08:01 20 STY 20200

Sąd Najwyższy podzielił ocenę Rzecznika Praw Pacjenta

Sąd Najwyższy rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Pacjenta o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów procesu w sprawach o zadośćuczynienie, przychylając się do poglądu przedstawionego przez Rzecznika. Jak poinformowało Biuro RPP, Rzecznik skierował do Sądu Najwyższego...

17:43 19 GRU 20190

Rzecznik Praw Pacjenta przedłuża termin składania wniosków do Rady Organizacji Pacjentów

Ze względu na docierające do Rzecznika Praw Pacjenta sygnały z prośbą o przedłużenie terminu przekazywania zgłoszeń do Rady Organizacji Pacjentów oraz mając na uwadze zapewnienie jak najbardziej reprezentatywnej grupy pacjentów, RPP zdecydował o przedłużeniu termin zgłaszania organizacji do Rady...

08:13 27 LIS 20190

Porozumienie Rzecznika Praw Pacjenta i Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Rzecznik Praw Pacjenta i Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem współpracy jest wypracowanie standardów postępowania personelu medycznego Szpitala w zakresie zwiększania standardu realizacji praw pacjenta w czasie udzielania...

08:07 07 LIS 20190

Raport RPP o funkcjonowaniu psychiatrycznych zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych

Rzecznik Praw Pacjenta zachęca do zapoznania się z raportem dotyczącym funkcjonowania psychiatrycznych zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Raport został opracowany przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych - pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, na...

10:11 29 PAŹ 20195

Prawie 70 proc. Polaków niezadowolonych z opieki zdrowotnej

50 tys. zgłoszeń wpływa rocznie do Rzecznika Praw Pacjenta. Dotyczą one przede wszystkim leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnego. Pacjenci skarżą się na zbyt długi czas oczekiwania, niską jakość świadczeń, odmowy ich udzielenia oraz brak ciągłości leczenia. Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta...

15:48 26 WRZ 20190

RPP: Postępowanie wyjaśniające w sprawie śmierci 2-letniej Wiktorii

Rzecznik Praw Pacjenta zaniepokojony doniesieniami medialnymi o sytuacji 2-letniej dziewczynki, która na początku września br. zmarła w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, wystąpił do szpitala z wnioskiem o wyjaśnienia. „Często zdarza się, że u dzieci choroby postępują bardzo dynamicznie dlatego...