Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie po raz kolejny (szósty) została uhonorowana Diamentową Nagrodą Europejskiej Organizacji Leczenia Udarów Mózgu Angels Awards - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu w KSW Nr 2 w Rzeszowie rocznie hospitalizuje ponad 500 pacjentów z udarem mózgu.

W Klinice Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu działa jedyne na Podkarpaciu Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu - CILUM. To ośrodek o III stopniu referencyjności, do którego trafiają pacjenci z udarem, wymagający leczenia interwencyjnego, z wszystkich oddziałów neurologicznych i udarowych województwa podkarpackiego. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie u pacjentów, którzy kwalifikują się do tego zabiegu stosowana jest tzw. trombektomia mechaniczna – jest to zabieg o bardzo dużej skuteczności jednakże musi być wykonany odpowiednio wcześnie, przed upływem 6 godzin od wystąpienia pierwszych objawów udarowych.

Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu w KSW Nr 2 w Rzeszowie od lat osiąga wysokie wyniki leczenia. Dedykowany do pracy z pacjentem udarowym zespół lekarzy specjalistów, pielęgniarek, psychologów oraz logopedów otacza pacjentów kompleksową opieką osiągając przy tym bardzo dobre wyniki leczenia. Nowoczesne metody leczenia udaru dają pacjentowi szansę na uniknięcie ciężkiego kalectwa.

Diamentowy status stanowi potwierdzenie spełniania najwyższych standardów w leczeniu pacjentów z udarem mózgu, nie tylko w ostrej fazie udaru ale przeprowadza również diagnostykę co umożliwia wdrożenie profilaktyki wtórnej oraz właściwej rehabilitacji.

Sukces ten jest efektem pracy całego zespołu Pododdziału Leczenia Udaru Mózgu w KSW Nr 2 w Rzeszowie zarówno lekarskiego jak i pielęgniarskiego oraz dobrej współpracy z Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Zespołami Pogotowia Ratunkowego oraz innymi Oddziałami Udarowymi w regionie. Ponieważ w przypadku udaru mózgu liczy się czas to im szybsza będzie reakcja samego pacjenta tym szybciej zostaną wdrożone odpowiednie procedury co daje większą szansę zapobiegnięciu kalectwa pacjenta i pełen powrót do zdrowia.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego