Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu opowiedziała się za wprowadzeniem kilkunastu poprawek do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczącej prowadzenia kierunków lekarskich i kredytów na studia medyczne.

Podczas wtorkowego posiedzenia Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Biuro Legislacyjne Senatu przedstawiło blisko 30 uwag do nowelizacji. Senatorowie z komisji zdecydowali, że poprą 17 poprawek mających charakter porządkowy, językowy i legislacyjny. Obecny na posiedzeniu wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski poinformował, że strona rządowa jest za przyjęciem tych poprawek.

W myśl nowelizacji, pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym może uzyskać uczelnia akademicka, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu i posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

W nowelizacji określona także zasady wsparcia dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim, z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia. Kredyty na studia medyczne będą udzielane przez banki komercyjne, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł stosowną umowę. Umorzenie kredytu - częściowo lub w całości - będzie możliwe pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków. Np. kredyt zostanie całkowicie umorzony, jeśli osoba, która go wzięła, po zakończeniu studiów przepracuje 10 lat w systemie państwowej ochrony zdrowia, a w ciągu 12 lat i uzyska tytułu specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową.

Projekt nowelizacji przygotowany został przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Ostatecznie, czy Izba wyższa zaproponuje Sejmowi wprowadzenie poprawek do nowelizacji, zdecyduje Senat w głosowaniu. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będzie rozpatrywana przez niego na posiedzeniu, które rozpocznie się w środę. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Danuta Starzyńska-Rosiecka