We wrześniu 2017 r. rozpoczęła się budowa Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie. Symboliczne zawieszenie wiechy z udziałem marszałka Mieczysława Struka oraz prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego odbyło się 6 września 2018 r. Prawdopodobnie jesienią przyszłego roku trafią tu pierwsi pacjenci.

To pierwszy taki ośrodek w województwie. Jest częścią Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Będą w nim m.in. oddziały dzienny i stacjonarny (na ok. 40 łóżek), poradnie przyszpitalne rehabilitacyjna i psychologiczno-psychiatryczna. Pomoc będzie też udzielana w domu pacjenta. Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. i potrwa jeszcze rok. Wartość inwestycji to prawie 29 mln zł.

Centrum Opieki Geriatrycznej to modelowy ośrodek kompleksowej opieki nad osobami starszymi, tzn. powyżej 60 roku życia. Wysokospecjalistyczna placówka geriatryczno-rehabilitacyjna będzie miała bazę ambulatoryjną i diagnostyczną. Najnowocześniejsza aparatura medyczna zapewni osobom starszym z województwa pomorskiego łatwy dostęp do usług geriatrycznych, psychogeriatrycznych i rehabilitacji. Pacjenci będą mogli wykonać badania lekarskie na specjalistycznym, nowoczesnym sprzęcie, co przyczyni się do szybszej diagnozy i wprowadzenia odpowiedniego leczenia zmierzającego do utrzymania seniorów w dobrej kondycji zdrowotnej.

Będą też urządzenia do światłolecznictwa, elektroterapii, magnetorerapii, krioterapii, terapii ultradźwiękami i promieniami laserowymi.

W centrum znajdą się m.in. poradnie przyszpitalne geriatryczna, psychologiczno-psychiatryczna, psychogeriatryczna i rehabilitacyjna oraz oddziały dzienny (geriatryczny i psychogeriatryczny) i stacjonarny (geriatryczny na 42 łóżka, w tym 3 łóżka intensywnego nadzoru).

W ośrodku będzie działał zintegrowany model opieki m.in. uwzględniający funkcjonowanie zespołów świadczących usługi pacjentom w miejscach ich zamieszkania. Będzie można korzystać z konsultacji lekarskich on-line, co znacznie usprawni opiekę nad osobami starszymi, ich rodzinom i opiekunom. Chodzi o to, aby w miarę szybko nastąpiła reakcja na zgłaszane dolegliwości, w początkowej fazie choroby, co może wyeliminować konieczność dalszego kosztownego leczenia. Utworzenie poradni rehabilitacyjnej ma przyczynić się do zwiększenia aktywności fizycznej seniorów, poprawy ich samopoczucia i stanu psychicznego. Bowiem utrzymanie sprawności ruchowej daje osobom starszym poczucie samodzielności.

Pracownicy centrum będą też szkoleni z zakresu geriatrii, opieki długoterminowej, fizjoterapii, psychogeriatrii. W centrum będą też realizowane programy zdrowotne i profilaktyczne dla osób w wieku 60+ oraz edukacyjne dla ich rodzin: badań przesiewowych densytometrycznych (I i II etap), opieki nad osobami starszymi – badania w kierunku zmian dementywnych, rehabilitacji na basenie solankowym, gimnastyki usprawniającej dla seniorów, edukacyjny dla rodzin i opiekunów z zakresu opieki nad osobami starszymi.

Wartość projektu, czyli wybudowanie wraz z wyposażaniem w sprzęt medyczny i niemedyczny, to prawie 29 mln zł. W kwocie tej ponad 19 mln zł wynosi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. PCR przekazało ponad 12 mln zł, a prawie 90 tys. zł samorząd województwa.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego