Wpływ alkoholu na rozwijający się płód jest trudny do przewidzenia. Jednak wcześniejsze interwencje mogą pomóc zminimalizować szkody. Naukowcy z USA i Ukrainy połączyli siły, aby zaprojektować badanie krwi, które może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Powszechnie wiadomo, że spożywanie alkoholu w czasie ciąży niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Pomimo tej ogólnie znanej wiedzy, i ponieważ około 50 procent amerykańskich ciąż jest nieplanowana, spożywanie alkoholu w czasie wczesnej ciąży nadal występuje.

Spektrum alkoholowych zaburzeń płodu (fetal alcohol spectrum disorders-FASD) to gama fizycznego i umysłowego upośledzenia, które może mieć wpływ na rozwój dziecka i mieć długotrwałe skutki.

Objawy FASD różnią się w zależności od osoby, ale mogą obejmować zmiany fizyczne, takie jak nieco inne cechy twarzy i mniejsze głowy. Dzieci mogą również ważyć mniej i mieć niższą posturę niż przeciętnie.
FASD często obejmuje trudności poznawcze i behawioralne problemy - na przykład, zaburzenia uwagi, pamięci i rozwoju mowy.

W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, jest około 2-5 procent dzieci w wieku szkolnym dotkniętych FASD. W innych częściach świata są to jeszcze większe liczby.

Szukając uszkodzeń z powodu alkoholu

Jednym z głównych problemów stojących przed klinicystami jest to, że stopień szkód spowodowanych alkoholem jest trudny do określenia, aż do późniejszego wieku dziecka.

„Jest to ogromny problem, który nie może być rozwiązany w pełnym zakresie, ponieważ niemowlęta rodzą się z normalnymi w wyglądzie cechami fizycznymi, które mogą być pominięte, co w wielu przypadkach stwarza trudności do zdiagnozowania tego zespołu wad odpowiednio wcześnie", mówi główny autor prof. Rajesh Miranda, z Texas A & M College of Medicine.

Zespoły naukowców z University of California, San Diego School of Medicine, Texas A & M College of Medicine oraz Programu Prewencji Wad Wrodzonych Omni-Net na Ukrainie, niedawno połączyli swoje wysiłki w celu opracowania rozwiązania. Wyniki ich badań zostały opublikowane w „PLOS ONE".

Grupa naukowców postanowiła opracować badanie, który byłoby w stanie zmierzyć stopień uszkodzenia alkoholem na wcześniejszym etapie.

Śledczy przeanalizowali wyniki badań pobranych przy porodzie od 68 kobiet ciężarnych z kliniki opieki prenatalnej w zachodniej Ukrainie. Próbki krwi pobrano wraz z informacjami o historii zdrowia kobiet oraz spożywaniu alkoholu w drugim i trzecim trymestrze.

Ekspozycja na alkohol we wczesnej ciąży zmienia cyrkulację mikroRNA

Gdy dane zostały przeanalizowane, naukowcy odkryli znaczne różnice w niektórych znacznikach z matczynych próbek krwi. Ekspozycja na alkohol we wczesnym okresie ciąży zmieniała ilość krążących cząsteczek małego RNA o nazwie mikroRNA (miRNA).

Te zmiany w miRNA były szczególnie wyraźne u matek, których dzieci wykazywały neurobehawioralne lub fizyczne objawy spowodowane alkoholem w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia. Prof. Miranda mówi: „Łącznie, nasze dane wskazują, że miRNA w osoczu matki może pomóc w przewidywaniu wyników u niemowląt i może być przydatne do sklasyfikowania trudnych do zdiagnozowania subpopulacji z FASD".

Jednym z czynników, z powodu których FASD jest tak trudne do przewidzenia, jest to, że podobna ekspozycja u płodów na alkohol może powodować bardzo różne wyniki u dzieci.

„Chociaż jest to generalnie prawda, że nadmierne spożywanie alkoholu w czasie ciąży daje największe ryzyko choroby, nie wszystkie kobiety, które spożywają znaczne ilości alkoholu w czasie ciąży będą miały dziecko, które jest wyraźnie dotknięte tym zespołem", dodaje główny autor prof. Christina Chambers.

Mając specyficzny biomarker, który można zmierzyć w drugim i trzecim trymestrze, może pomóc określić, czy narodzone dziecko będzie mogło skorzystać z wczesnych interwencji.

Wczesna interwencja może zapobiec dalszym szkodom

FASD nie może być wyleczone, ale w niektórych przypadkach, dzieci mogą korzystać z początkowych interwencji, dzięki którym ekspozycja na alkohol, może potencjalnie być zmniejszona. Jak powiedział dr Wladimir Wertelecki, lider zespołu na Ukrainie: „Dobre odżywianie, lepsze zdrowie okołoporodowe, obniżenie poziomu stresu, a także prawidłowe interwencje w pielęgnacji niemowląt- to wszystko może poprawić wyniki ciąż, na które miał wpływ alkohol."

Wyniki obecnego badania są zachęcające. Zespół będzie kontynuował swoje badania i obserwował wyniki na większej próbie kobiet. Planują oni również sprawdzić, czy te markery na wczesnym stadium są użytecznymi predyktorami długofalowych problemów rozwojowych u dzieci.

Prof. Miranda mówi: „Jeśli uda nam się przywrócić już wcześniej prawidłową trajektorię rozwojową w życiu, to jest to o wiele łatwiejsze niż próba leczenia niepełnosprawności w późniejszym wieku." Identyfikowanie matek i niemowląt, które są najbardziej zagrożone pozwoli świadczeniodawcom, aby zapewnili oni im otrzymywanie dodatkowej opieki i wsparcia.

Źródło: medicalnewstoday.com