Do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę do realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych polegającą na wydłużeniu okresu trwania programu pilotażowego do 31 grudnia 2023 r. oraz na zmianie wykazu jego realizatorów.

Resort zdrowia tłumaczy, że wydłużenie okresu realizacji programu pilotażowego jest spowodowane potrzebą osiągnięcia postawionych celów w programie pilotażowym, które ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-COV 2, nie zostały zrealizowane.

Jak zapisano w uzasadnieniu projektu, zmiana wykazu realizatorów, przez jego poszerzenie o nowe podmioty lecznicze, jest podyktowana potrzebą zabezpieczenia świadczeniobiorców w zabieg trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych w województwach dolnośląskim, lubelskim śląskim, oraz zweryfikowania dotychczasowo wypracowanych rozwiązań u nowych świadczeniodawców. Realizatorzy programu pilotażowego, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą je realizować na dotychczasowych zasadach.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZOBACZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych