W środę odbyło się nadzwyczajne posiedzenie członków Związku Szpitali Powiatowych, na którym przyjęto wspólne stanowisko w zakresie Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Jest to efekt planu rzeczowo-finansowego na II połowę 2018 roku przedstawionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w którym szpitale należące do ZSP otrzymały zbyt niską wartość kontraktu na realizację swoich zadań. W konsekwencji już teraz w części szpitali poszczególne świadczenia realizowane są w ograniczonym zakresie, co w efekcie może doprowadzić do całkowitego zaprzestania ich udzielania.

Taka sytuacja wynika m.in. z niedoszacowania procedur, a tym samym braku środków finansowych na pokrycie stale rosnących kosztów w szczególności realizacji zapisów ustawowych nakładających na szpitale obowiązek podwyższania wynagrodzeń (m.in. dla rezydentów). To spowoduje, że otrzymywane z NFZ środki nie wystarczą na pokrycie kosztów wynagrodzeń nie mówiąc już o pozostałych kosztach, takich jak leki, zakup i serwis sprzętu itp. Jeśli sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie jesienią może dojść do zawieszenia pracy oddziałów, a tym samym braku zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego regionu.

W związku z tym Związek Szpitali Powiatowych zwrócił się do śląskiego oddziału NFZ z żądaniem pilnego spotkania w tej sprawie.

Szpitale Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego dysponują łącznie blisko 4,5 tys. łóżek. Organizację tworzy aktualnie 16 szpitali: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ZZOZ w Żywcu, ZOZ w Świętochłowicach, Sosnowiecki Szpital Miejski, SPZOZ w Myszkowie, Szpital nr 2 w Mysłowicach, Centrum Zdrowia w Mikołowie, SPZOZ w Lublińcu, ZOZ w Kłobucku, Szpital w Pyskowicach, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach, Szpital Śląski w Cieszynie, Szpital Murcki w Katowicach, Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich.

Zgodnie ze statutem Związku, członkowie ZSzPWŚ to wyłącznie te jednostki, których organem tworzącym jest powiatowa jednostka samorządu terytorialnego lub spółka, w której większość udziałów lub akcji należy do powiatowej jednostki samorządu terytorialnego.


Źródło: Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego