Prezes NFZ powołał Zespół do spraw koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Głównym zadaniem zespołu jest wypracowanie koncepcji zmian służących usprawnieniu współpracy między NFZ a świadczeniodawcami w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

NFZ zapraszama do zgłaszania propozycji usprawnień, które przyczynią się do ułatwienia zawierania oraz aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz procesu realizacji i rozliczania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Propozycję zmian możn przesłać na adres: ezpo@nfz.gov.pl do 31.05.2020 r.

Fundusz zapowiada, że przesłane propozycje będą punktem wyjścia do pracy nad dalszym rozwojem systemu w obszarze zaopatrzenia w wyroby medyczne.


Źródło: NFZ