Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2022-08-18 02:01:40

Tagi: URPL

NIK o rejestracji i zmianach porejestracyjnych produktów leczniczych
14:32 01 CZE 20220

NIK o rejestracji i zmianach porejestracyjnych produktów leczniczych

Nawet 3-letnie opóźnienia w procedurach rejestracji produktów leczniczych, błyskawiczna i podjęta na podstawie niewystarczających dowodów decyzja o dodaniu nowego wskazania terapeutycznego dla jednego z leków, stosowanie pozaprawnej praktyki wydawania bezwarunkowych decyzji o dopuszczeniu do obrotu...

19:07 28 LUT 20220

MZ, GIF i URPL apelują o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla walczącej Ukrainy na rzecz akcji organizowanych i koordynowanych przez służby państwowe

Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych apelują o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków, dla walczącej Ukrainy, na rzecz akcji organizowanych lub koordynowanych w ramach działań statutowych...

09:06 13 LUT 20190

Ostrzeżenie URPL dot. karbimazolu / tiamazolu

Nowa analiza dostępnych danych pochodzących z badań epidemiologicznych oraz oceny zgłoszonych przypadków dostarcza dodatkowych dowodów na możliwy związek stosowania karbimazol/tiamazol ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych u płodu, szczególnie jeżeli substancje te są podawane w...

12:37 13 LIS 20180

URPL: Produkty lecznicze zawierające walproinian: nowe ograniczenia stosowania

W porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych informują o nowych, istotnych przeciwwskazaniach, dodatkowych ostrzeżeniach oraz środkach mających na celu zapobieganie...

09:19 30 KWI 20180

URPL ws. narażenia na działanie kwasu walproinowego w okresie ciąży

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował informację Prezesa Urzędu Grzegorza Cessaka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia nowych działań mających na celu uniknięcie narażenia na działanie kwasu walproinowego w okresie ciąży. Grupa...

11:04 23 LIS 20170

URPL o kampanii w sprawie zgłaszania objawów niepożądanych leków

W dniach 20-24 listopada 2017 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych bierze udział w kampanii prowadzonej w mediach społecznościowych, mającej na celu promowanie zgłaszania objawów niepożądanych leków. Kampania jest częścią drugiego ogólnoeuropejskiego...

10:17 12 GRU 20162

Kampania „Lek bezpieczny oczami dziecka”

„Lek bezpieczny oczami dziecka” to nowy program edukacyjny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Program skierowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych i ma na celu przekazanie im w prosty sposób zasad obchodzenia się z produktami...

09:01 07 KWI 20160

Zalecenia EMA w trakcie stosowania leku na stwardnienie rozsiane

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował informację w sprawie zaleceń EMA mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia mózgu PML w trakcie stosowania leku Tysabri. Europejska Agencja Leków (Euroepan Medicines Agency; EMA)...

11:38 08 CZE 20150

URPL o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych zawierających ibuprofen

Grupa Koordynacyjna ds. Procedury Wzajemnego Uznania i Zdecentralizowanej dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi (CMDh)jednomyślnie uzgodniła nowe działania mające na celu aktualizację zaleceń odnośnie stosowania wysokich dawek ibuprofenu - informuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów...

12:20 23 MAR 20150

URPL publikuje nowy wykaz produktów leczniczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zamieścił na swojej stronę informację prezesa Urzędu z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP. Stan na dzień 1...