Zalety diety niskowęglowodanowej

 

 

Według najnowszych badań na Uniwersytecie Linköping w Szwecji, dieta niskowęglowodanowa (ale nie dieta o niskiej zawartości tłuszczu), zmniejsza stan zapalny u chorych z cukrzycą typu 2. Powszechnie wiadomo, iż u pacjentów z cukrzycą typu 2 notuje się częstsze stany zapalne w porównaniu do ludzi zdrowych. 


Powiązuje się to bezpośrednio ze wzrostem ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. W badaniu klinicznym przeprowadzonym na Uniwersytecie Linköping w Szwecji, dieta niskowęglowodanowa porównana została z tradycyjną dietą o niskiej zawartości tłuszczu w grupie 61 pacjentów z cukrzycą typu 2. Prace prowadzone były przez 2 lata pod kierownictwem doktora Hans Guldbrand i profesora Fredrik H Nystrom. Chorzy zostali losowo przydzieleni do dwóch rodzajów diet. Efekty obu z nich analizowano przy współpracy kardiologia profesora Lena Jonasson.

Wyniki opublikowane w czasopiśmie Annals of Medicine pokazały, iż jedynie u pacjentów z grupy diety niskowęglowodanowej notowano zmniejszony poziom markerów zapalnych we krwi, pomimo faktu utraty podobnej masy ciała w obu grupach (ok.4-5kg). Z kolei, poziom glukozy zmniejszył się bardziej w grupie niskowęglowodanowej. Po 6 miesiącach, markery stanów zapalnych zostały znacznie zredukowane w tej grupie, natomiast u pacjentów na diecie niskotłuszczowej nie zaobserwowano żadnych zmian.
Obie diety doprowadziły do utraty wagi, jednak jedynie dieta niskowęglowodanowa okazała się mieć korzystny wpływ na redukcję stanów zapalnych u chorych z cukrzycą typu 2.[Medical News Today]