Jak informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA i Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO zawiązały porozumienie na rzecz rzetelnej edukacji o chirurgii bariatrycznej.

W ramach tej współpracy będą realizowane wspólne akcje edukacyjne. Stowarzyszenie CHLO wesprze Fundację OD-WAGA i jej ekspertów w działaniach na rzecz utworzenia systemu leczenia i opieki nad pacjentem bariatrycznym. Z kolei Fundacja pomoże Stowarzyszeniu w tworzeniu przy szpitalach Grup Wsparcia dla Pacjentów Bariatrycznych.

Dzięki wspólnym działaniom specjalistów zaangażowanych w chirurgiczne leczenie otyłości, instytucji publicznych oraz pacjentów, od 2016 r. operacje bariatryczne stanowią osobną grupę świadczeń refundowanych przez NFZ, a zasady refundacji operacji bariatrycznych dla pacjentów z BMI 40+ są czytelnie określone. Konieczne jest jeszcze jednak zagwarantowanie dostępności do refundowanego zabiegu wszystkim potrzebującym.

Obecnie, pod patronatem Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO działają trzy grupy wsparcia: dwie w Krakowie - przy Szpitalu Uniwersyteckim, ul. Kopernika 21, przy Centrum Zdrowia artClinique mieszczącym się przy ul. Krakowskiej 39 oraz jedna w Warszawie – przy Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów 128.

Fundacja OD-WAGA obok chirurgii bariatrycznej zajmuje się obroną praw wszystkich chorych na otyłość. Jej priorytetem jest doprowadzenie do powstania w Polsce kompleksowego systemu profilaktyki i leczenia choroby otyłości na każdym jej etapie oraz opieki nad chorymi na otyłość.

Rzecznik Praw Pacjenta w marcu 2015 r. zwrócił się do Wojewodów i Marszałków Województw z prośbą o przekazanie informacji, czy podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie ich województw zapewniają osobom z otyłością dostęp do aparatury medycznej wykonującej badania takie jak: rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz PET, odpowiednie łóżka o zwiększonej nośności, transport sanitarny mogący zrealizować przewóz pacjentów z otyłością, a także dostęp do ambulansów pogotowia ratunkowego mogący przewieźć pacjentów chorych na otyłość i dostęp do świadczeń w zakresie opieki długoterminowej stacjonarnej (zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne). Zebrane informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

W 2017 r. RPP wystąpił do poszczególnych podmiotów leczniczych z prośbą o aktualizację powyższych danych. Ponadto Rzecznik stale monitoruje zgłoszenia związane z utrudnieniami w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących na otyłość oraz podejmuje interwencje w sytuacji pojawiających się problemów u tej grupy pacjentów.


Źródło: Biuro RPP