5 września w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otyłość.

Celem Zespołu jest opracowanie dobrych praktyk postępowania dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie promowania wiedzy o prawach pacjentów chorujących na otyłość, a w szczególności zapobiegania przejawom dyskryminacji ze względu na wygląd zewnętrzny, czy styl życia.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta, organizacji pacjentów, lekarze, przedstawiciele samorządu pielęgniarek i fizjoterapeutów. Podczas pracy zespołu przewiduje się możliwość zgłaszania problemów, spostrzeżeń i uwag w kwestii tworzenia dokumentu.

Biuro RPP informuje, że wszelkie uwagi dotyczące materii prac zespołu można przesłać na adres: strategia@rpp.gov.pl


Źródło: Biuro RPP